You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
615 [19/02/1][Mon][2019-02-07] Wkly: PLAN 11 file
moonkun
2019-03-05 9
 
614 [19/01/5][Fri][2019-02-01] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-03-05 9
 
613 [19/01/5][Thur][2019-01-31] Wkly: DO 10 file
moonkun
2019-03-05 8
 
612 [19/01/5][Mon][2019-01-28] Wkly: PLAN 12 file
moonkun
2019-03-05 7
 
611 [19/01/4][Fri][2019-01-25] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-03-05 8
 
610 [19/01/4][Thur][2019-01-24] Wkly: DO 11 file
moonkun
2019-03-05 8
 
609 [19/01/4][Mon][2019-01-21] Wkly: PLAN 15 file
moonkun
2019-03-05 8
 
608 [19/01/3][Fri][2019-01-18] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-03-05 8
 
607 [19/01/3][Thur][2019-01-17] Wkly: DO 12 file
moonkun
2019-03-05 8
 
606 [19/01/3][Mon][2019-01-14] Wkly: PLAN 13 file
moonkun
2019-03-05 7
 
605 [19/01/2][Fri][2019-01-11] Wkly: CHECK 11 file
moonkun
2019-01-14 15
 
604 [19/01/2][Thur][2019-01-10] Wkly: DO 11 file
moonkun
2019-01-14 8
 
603 [19/01/2][Mon][2019-01-07] Wkly: PLAN 12 file
moonkun
2019-01-14 12
 
602 [19/02/1][Fri][2019-01-04] Annual/Semestral: PLAN 2
moonkun
2019-01-14 12
.OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2019-01-04 (금) 참여자: MK, YB, SH, JS, MR, HH 기록자: SH 주 제: kick-off Meeting/Long Term Plan/Task I. kick-off Meeting/Long Term Plan/Task 1. 논의 사항 1) 업무 점검 2) 업무 책임 3) 역할 분담 II...  
601 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Annual/Semestral: CHECK/EVALUATION 6
moonkun
2019-01-02 14
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-28 (금) 참여자: Mk, YB, JS, SH, MR, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 2018 종무 회의 I. 회의 진행 1. 개인별 업무 평가 2. Lab 평가 II. 개인별 업무 평가 1. YB 1) 5-Fri-2018-12-28-Meeting(YB).hwp 2. S...  
600 [18/12/4][Fri][2018-12-28] Wkly: CHECK 14 file
moonkun
2019-01-02 18
 
599 [18/12/4][Thur][2018-12-27] Wkly: DO 8
moonkun
2019-01-02 14
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-27 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 12월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-03...  
598 [18/12/4][Mon][2018-12-24] Wkly: PLAN 15
moonkun
2019-01-02 14
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-24 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 12월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종...  
597 [18/12/3][Fri][2018-12-21] Wkly: CHECK 16 file
moonkun
2018-12-24 9
 
596 [18/12/3][Thur][2018-12-20] Wkly: DO 10
moonkun
2018-12-24 8
.OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-20 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 12월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-0...